loooool

2012-03-25 @ 22:57:10

Akohol -OH >Metanol, Etanol, Propanol, Butanol(svag losighet), Glycerol - losligt i vatten - pga dipol reagerar hydroxylgrupp med vatten (vatebindn)

Fenoler -OH > C6H6+OH. protolyseras lattare an alkholer. oxideras latt

Etrar -O- > 2 alkoholer mha kondensationsreaktion bildar + H2O. Lagre kokpunkter an alkholer pga de saknar vatebindn. obegransad loslighet i alkoholer (och vatten) pga vatebindn som bildas mellan eter och vattenmol. ex etylmetyleter C2H5-O-CH3 syrebrygga

Tioler ox till disulfider 2R-SH -> R-S-S-R

Aminer -NH2 > har lagre kokpunkt an motsvarande alkoholer pga alkoholens molekyler attraherar varandra med starkare vatebindn. OH-gruppens syreatom mer el.neg. an aminogruppens N-atom.

Amin = bas > CH3NH2 + H2O -> CH3NH3+ + OH-

Nitroforening = -NO2 bundet till C-atom nitrobensen, C6H5NO2

Primar alkohol > aldehyd > karboxylsyra (O=C-OH) kan aven reduceras till motsvarade alkoholer

Aldehyd H-C=OH rationellt namn -al t.ex. metanal. reaktionsbenagna amnen

Sekundar alkohol > keton

Keton C=O > rat. namn -on t.ex. propanon.

Karboxylsyra O=C-OH > hoga smalt- kokpunkt. pga dubbel vatebindn mellan molekylerna vid O-H. ex attiksyra (etansyra) CH3COOH svag syra. rat.namn CH3COOH etan+syra=etansyra

Mjolksyra uppstar bildas under anaeroba forhallanden i muskelceller (utan tillgang till syre)

I aromatiska karboxylsyror ar karboxylgruppen bunden till aromatisk kolatom C6H6+O=C-OH

Flervarda karbo.xsyror 2 eler flera karbo.grupper ex oxalsyra (COOH)2

Estrar -O-C=O tank syrabrygga+keton> under narvaro av stark syra svavelsyra reag etanol och etansyra -> etylacetat + H20 kond.reaktion. Farglosa brannbara vatskor vid rumstemp, olosliga i vatten lagre kokpunkt an motsv karboxylsyra pga saknad OH-grupp. Ester sonderdelas under upptagn av H2O dvs hydrolys. namnge alhokol-yl syran-oat

REAKTIONER

Subst-byta ut

addition-lagga till tar bort dubbel lr  trippelbindn

elimin-ta bort bildas dubbelbindn

Kond-2 st gar ihop bildar (asvpj)H2O ENDOTERM kraver energi. avspj

hydrolys-mots till kond. EXOTERM avger energi. nedbrytn

SYROR BASER

Stark bas hog ph ex KOH

stark syra lag ph ex HNO3 H2SO4 HCl

Fri radikal = oparad elektron mkt reaktiv Cl2 uv> Cl. Cl. > Cl. + H2 > HCl +H. > H. + Cl2 > HCl + Cl. KEDJEBRYTANDE Cl+Cl>Cl2 H.+H.>H2 Detta sker i ozon

Freoner polyadd ex plast n(CH2=Cl2) - CH2-CH2-CH2-9

MAKROMOLEKYLER > liv=polymerer(kedjor) > kolhydrater->polysackarider(starkelse cellulosa), lipider(fetter) proteiner (kedjor av aminosyror bundna m peptidbindn), nukleinsyror (DNA RNA)

kolhydrater > monosackarid glukos (aldehyd) C6H6(OH)50 > fruktos (keton) C6H12O6 FEHLINGS PROV glukos ar reducerande

monosackarid allm formel (CH2O)n

mono+mono=disackarid 1,4 glukosidbindn bildar H2O kond reakt

polysackarider > cellulosa, starkelse, glykogen

cellulosa 3000-5000 b-glugos 1-4glukosidbindn langa raka kedjor m vatebindn mellan

stärkelse 100-1000 a-glukos 1-4glukosidbindn amylos ogrenad spiralvriden amylopektin grenad. jod reagans

glykogen a-bindn upplagsnaring hos djur lever och muskelglykogen

lipider > heterogen, svarloslig i vatten hydrofob dock loslig i org losnmedel ex bensin. enkla-> fetter>glycerol + fettsyror = estrar kond reakt. vaxer> envarda alkoholer + fettsyra = estrar. sammansatta->fosfolipider(bra for cellmembran)>en lr flera fosfatgrupper. glykolipider> e kolhydratdel. lipoproteiner> en proteindel. ->ovrigt > (ej estrar) sterorider ex kolesterol konshormon vitamin D. karotenioider> karoten vitamin a

tval > Na2+ + protolyserad fettsyra = huvud protolyserad karboxylsyra. svans langa kolvatekedja -> bildar miciller

aminosyra> minst en aminogrupp och en karboxylgrupp (NH2)-(R)-(O-C=O)(H) pa en C-atom rat.namn -in ex glycin

proteiner > polymerer av aminosyror.

peptidbindingar >framst mellan aminosyror. aminosyrans karboxylgrupp OH reag m aminogruppens H -> H2O frigors OH+H kond. reaktion. resultat blir polypeptider

enzymer > protein temp. och ph kansliga. specifika-en enzym= en reaktion. Substrat A B  kopplas ihop av enzym. inhibiter forstor enzymets aktivitet. tavlande icke-reversibla -gift KCN ingen ATP. icke tavlande kan lossa igen fungerande enzym.

aminosyrer amfolyt=protolyseras med sig sj -> neg- o pos laddningscentrum. losliga i vatten, stark dipodkarakt. kristaller bestar av amfojoner forenade m jonbindn. hog smaltpunkt svarloslig i opolara organsiska losnmedel

stark syra= +NH3-CHR-COO- + H30+ -> +NH3-CHR-COOH + H2O

stark bas= +NH3-CHR-  COO- + OH- -> NH2-CHR-COO- + H2O

I.P=det ph då konc pos o neg joner ar lika stora (nettoladdn 0)

PANK

pH < I.P = pos jon vandrar mot katod

pH > I.P = neg jon vandrar mot anod

proteiner> fiberproteiner> polypeptidkedjorna i de starka fiberprot. bildar alfa-spiral (1st) eller beta-lamell (2-3st) ihopknycklade a-spiraler b-lameller blir globulara proteiner. > fyra  st strukturnivaer: 1 anger vilken ordning as sitter i polypeptidkedjan 2 anger om ppeptidkedjan bildar a-spiral eller b-lamell 3 anger hur den ar veckad 4 visar hur sammafogade ppeptidkedjor ser ut. protein kan denatureras=ph eller temp far egenskaper att forandras

ATP> bestar av adenin ribos 3 st fosfatgrupper. avger fosfatgrupp=energi frigors (exoterm). ADP+P> ATP bildas da ADP upptar en fosfatgrupp=kraver energi (endoterm) ATP bildas i glykolysen, citronsyracykeln och oxidativ fosforylering.

NADH> vatebarare i bla citronsyracykeln samt glykolysen. mha enzymer tar NAD+ upp 2 elektroner + proton -> bildar NADH. NADH lamnar sen ifran sig vatet och elektr i andra reakt. NADH figuerar i cellandn där en NADH ger upphov till 2,5 ATP.

FAD> vatebarare i citronsyracekln, tar upp vateatomer o bildar FADH2, vateatomer kan sedan avges for att bygga upp energibararen ATP eller i procss dar ngt amne ska reduceras med vate. I mitokondriemembranet sitter enzym som ox. FADH2 till FAD. reakt genererar i slutandan 1,5 ATP per FADH2.

CITRONSYRACYKELN> Vid glykolysen och citronsyracykeln spjalkas glukos till CO2 och H+ det senare fangas upp av vatebarare.

I andnkedjan(sker i mitokondrie) overlamnas vatebararnas vateatomer sa att dessa kan reag. med syre under bildn av vatten.

2 ATP, 2 NADH i cytoplasman + (3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, CO2)/pyrovatjon x2 + 2 NADH (mellansteg) = 10 NADH ger 3 ATP per NADH=30ATP > 2 FADH2 ger 2 ATP per FADH2 =4ATP > + 4 ATP = 38 ATP.

random info>betaox. bryter ned fettsyror. i celland bildas mest ATP

delta-H<0=exoterm(avger energi)

delta-H>0=endoterm(upptar energi)

A+B<=>C+B minska A reakt gar at vanster. oka B reakt gar at hoger. om trycket okar forskjuts reakt at det hall dar det ar minst antal molekyler

OH-= basiska losn

H30+=sura losn

hår

2012-03-14 @ 21:48:01
saknar längden + färgen

om du gillar din betong

2012-03-14 @ 21:46:06
så lyssna på vår betong

Om du varit lite för snäll

2012-03-14 @ 21:35:40
lite för länge, och känner för att vara lite snuskig

Eller om du missat tåget

2012-03-14 @ 21:34:24
och sitter på stationen

Om du bor i gbg och känner dig lite krim

2012-03-14 @ 21:31:18
så har jag perfekta låten för just DIG!

PARTNERS IN CRIME

2012-03-04 @ 18:05:10Ääääähhh liteee träääffad

2012-02-28 @ 21:43:41

CLOCKCLEAN, händer mig varje gång :DDDD WAHEEET

lak shoo habibiii

2012-02-22 @ 18:15:22
nu är det så att MEDDI (den vackra tösen till höger) och NINNI (den ultimata gangsters till vänster) LAAK SHO HABIBI, sitter och chatroulettar, ja det är ett verb för er som undrar. BITCHES BETTER RECOGNIZEEEE, lak sho? habibi? va sa? JO LAK SHO HABIBI, okej det räcker.. eller? LAK SHO HABIBI <3
Ha D.

löl

2012-02-20 @ 19:10:19

Friends are relatives you make up for yourself ♥

2012-02-14 @ 22:33:49


Haha, jag vet att du har sett bättre college Nina, med att leka med bilder osv, det är inte min starka sida. That's your.

hopeless... hEHHEE ok?

2012-02-05 @ 18:45:57
hahahah, tycker att detta med 1 inlägg per vecka ger en liten personlig touch på bloggen, DON'T YOU THINK? Anyways, noll inspiration är boven bakom detta.. tyvärr är jag för upptagen för att hitta någon lösning xPPPP och nöjer mig för tillfället med att sitta med medina på chatroulette och snacka med retards, och ibland - OM MAN HAR EXTRA TUR xppPppPPpppp, träffa på 50åriga män som sitter och pillar på sin 5 cm långa.
ps. nej jag orkar inte läsa igenom inlägget jag precis skrev, det som jag har skrivit äro jätteintressant och bör läsas oavsett ålder

what do u call a frog with no legs, hehhehe

2012-02-05 @ 18:19:49
Okej, denna blogg är såååå patetisk. Nina uppdaterar aldrig, och inte jag heller. Brist på inspiration eller brist på liv? hehehe u pick and choose.. iaf, 

Ha D.

till medina

2012-02-03 @ 20:42:27
om du om ett par år tänker tillbaka på din barndom och tänker på din bästa vän, innan vi började behandla varandra som fiender, så kom ihåg att jag fortfarande älskar dig, puss im not gay
im out, peace

our hearts will go on

2012-02-03 @ 20:38:17
okej, för vår vänskap :PppP 

klicka här.

bästa vän

2012-01-26 @ 23:39:46
vissa skriver inlägg om mode, vissa om senaste nytt inom sporten, vissa om vad de gjort under dagen, men inte jag.
jag vill bara säga att jag saknar dig Medina.
update: saknaden avtar heheh

it a ring

2012-01-25 @ 17:04:39

true story.

keep blazin'

2012-01-22 @ 19:14:09
Gott folk, ber om ursäkt för den sega uppdateringen från min sida, men har verkligen INGENTING att blogga om. haha anyways, lyssna på denna låten ↓ och bara lev. puss

/ NINA

gullet

2012-01-22 @ 18:52:28


Var ute med lillebror idag och lekte i snön. Okej skoja, han gick loss.. jag satt som en tupp, frös och väntade tills han skulle säga, ''Medina, kom vi går in, jag orkar inte vara ute mer.'' Efter att vi hade byggt klart denna söta snögubben så sa han den magiska meningen. 

fisheye

2012-01-21 @ 17:22:06
pic 1 originalbild STRAIGHT OUTTA COMPTON, här bor Rolf och Ylva.
pic 2 wannabe goes fail goes fisheye-effekt

Annars då? I götebårg snöar det (vet att det stavas med ett o och inte med ett å, störs ni av att jag skriver det med ett å? HA?? HAA? GÖTEBÅÅRG IN MY HEART. Nej okej ska sluta leka krim, för JAG BEHÖVER INTE LEKA, JAG ÄÄÄR. okej nu räcker det.. ELLER??? GÖR DET VERKLIGEN DET? Ja de gör det, för jag är 17 år. Peace my little penguins